Blog / Články

Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Záruční podmínky a reklamační řád

- Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Obchod-zerowaste.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

- Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti Obchod-zerowaste.cz je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

- Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
Jaroslava podaná

V Sedlci 213/1

16000 , Praha 6

Kontaktní formulář

znaků do konce.
antiSpam [nový kód]